Какво означава степен на защита IP

При покупката на светодиодни осветители, особено за индустриални приложения, основни критерии за избор са безопасността и качеството на продуктите, тяхната надеждност и дълговечност. На пазара се предлагат много модели и видове сравнително еднотипни светодиодни осветителни тела, което затруднява избора. В зависимост от изискванията и условията на конкретното приложение е добре да избираме LED осветителите според техния IP клас на защита. Ето защо е важно да сме наясно каква защита на изделието гарантира съответният клас.

Какво представлява IP
IP е международна класификация на степента на защита на различни битови, търговски и промишлени електрически устройства, включително осветителни тела, в съответствие със стандарта IEC 60529. Абревиатурата IP означава Ingress Protection – защита срещу проникване, както в много случаи се интерпретира, или International Protection – международна класификация на степените на защита.

IP степента на защита на едно изделие показва гарантирания клас на защита срещу проникване на различни обекти в корпуса му (при случаен допир с пръсти, при контакт с прах, вода или влага и др.). Този стандарт има за цел да осигури на потребителите по-подробна информация за защитата на продукта, освен традиционните характеристики “влагоустойчив” или “прахозащитен”. Така те ще бъдат наясно при какви условия може да бъде експлоатиран закупеният осветител или какви осветителни тела е необходимо да се осигурят за дадено приложение в зависимост от условията.

Каква информация ни дава IP класът на защита на осветителите
Класът на защита типично се изписва върху етикета на осветителните тела и съдържа буквите IP, следвани от две или три цифри. Първата цифра на IP класа отразява степента на защита срещу проникване на твърди обекти/чужди тела, както и риска от достъпа им до опасни (под напрежение, например електрически проводници) части на осветителното тяло. Втората цифра изразява степента на защита на оборудването в корпуса срещу влага. Ако на мястото на двете цифри има Х, това означава, че или корпусът не е изпитван, или че наличните тестове са неприложими.

Комбинацията от двете цифри показва доколко лампата отговаря на изискванията на дадено битово, търговско или промишлено приложение. Значенията на всяка цифра са дефинирани подробно в стандарта.

Например един електрически цокъл с клас IP22 е защитен срещу проникване на прах и чужди тела и няма нито да се повреди, нито да престане да бъде безопасен по време на тест, при който осветителното тяло е изложено на вертикално (или почти вертикално) капеща вода.

IP степента на защита трябва да се има предвид при монтаж на осветителното тяло на закрито и на открито, когато има наличие на влага или вода – например в баня или кухня. Ако лампата е монтирана под козирка, тя може да е от клас IP44, но ако е изцяло на открито, ще е най-добре защитена, ако е от клас IP65 или по-висок.

IP защита на LED лампи и светодиодни ленти
Защита от прах и чужди тела
IP класът на защита при светодиодните осветители се дефинира подобно на конвенционалните осветителни тела. На първа позиция в дву-/трицифрения код може да бъде поставена цифра от 0 до 6, която означава степента на защита срещу проникване на твърди обекти (чужди тела, включително прах) в корпуса на осветителя.

Означенията имат следните определения:
0 – Няма защита.
1 – LED осветителят е защитен срещу проникване на твърди обекти над 50 mm (напр. при случайно пипане с ръка).
2 – Защитен срещу проникване на твърди обекти над 12 mm (напр. пръсти).
3 – Защитен срещу проникване на твърди обекти над 2,5 mm (напр. инструменти и кабели).
4 – Защитен срещу проникване на твърди обекти над 1 mm (напр. инструменти, дебели и тънки кабели).
5 – Защитен срещу проникване на прах – с ограничено проникване (без вредни наслагвания).
6 – Напълно защитен срещу прах.

Защита от навлизане на влага и вода в корпуса
На втора позиция може да бъде поставена цифра от 0 до 8, показваща степента на защита срещу влага, вода и течности, със следните значения:
0 – Няма защита.
1 – Защитен срещу вертикално падащи капки вода.
2 – Защитен срещу директно напръскване с вода с отклонение до 15° спрямо вертикалната ос
3 – Защитен срещу директно напръскване с вода с отклонение до 60° спрямо вертикалната ос
4 – Защитен срещу напръскване от всички посоки – допуска се ограничено проникване.
5 – Защитен срещу водни струи под налягане от всички посоки – допуска се ограничено проникване.
6 – Защитен срещу силни струи вода – например за използване на корабни палуби. Допуска се ограничено проникване.
7 – Защитен срещу ефекта от временно потапяне във вода на дълбочина от 15 cm до 1 m. Продължителност на теста 30 минути.
8 – Защитен срещу потапяне във вода под налягане за дълги периоди от време.
Например LED осветител с клас IP68 означава: 6 (напълно защитен срещу прах), 8 (защитен срещу потапяне във вода под налягане за дълги периоди от време) = осветителят е напълно водонепроницаем.

IP в промишленото LED осветление
За промишлено светодиодно осветление във влажни и корозионни среди IP65 е минималният желан клас на защита за външно осветление; LED лампи с рейтинг IP69K могат да устоят на вода с високо налягане (от 78 до 95 атмосфери) при висока температура (80 °C). Осветители с клас минимум IP67 са подходящи за сурови условия на открито и закрито.

Съществуват и различни видове арматури или корпуси, в които LED светлоизточниците се монтират. Светодиодното осветление в много приложения в индустрията е от матричен тип. Типичен представител са жълтите или бели матрици от миниатюрни LED модули с рефлектор с квадратна форма или форма на конус, който насочва светлината. Срещат се и отделни светодиодни крушки, както и светодиодни пури, използвани като заместител на луминесцентните лампи. IP защитата се определя комплексно – за светлоизточниците и за корпусите, в които са монтирани.

Значение на дизайна
Качеството на електрониката и на захранването на светодиодните лампи също оказват влияние върху експлоатацията им, особено в промишлени условия. Най-устойчивите индустриални LED лампи използват драйвери и комбинации от драйвери и електрозахранвания.

Корпусите им са разнообразни по форма и изработка, както и материалите, IP характеристиките, покритията. При тях се използва усъвършенствано управление на захранването и електрониката, както и различни технологии за монтаж според конкретното приложение.

Подобно на всички други изделия, предназначени за използване в тежки индустриални условия, светодиодните лампи трябва да са изработени от материали, които не корозират, (като лят алуминий и неръждаема стомана 304 или 316); да разполагат с кабелни накрайници за свързване с клемите (вместо гумени пръстеновидни шайби), а поликарбонатните лещи да са изработени от устойчиво на удар стъкло. Препоръчителен е изборът на светодиодни осветителни тела с клас на защита IP65 и IP69K.

3 Likes

Благодаря за подробна и полезна информация!