Схема на осветление с ключ кръстат схема 7

Как се управлява светлина от три точки?
Например един ключ до вратата на спалнята и по един ключ от двете страни на леглото?

За реализирането на тази схема се използва ключ сх.7 или така нареченият кръстат ключ. Той има четири точки на присъединяване и две положения, представени в кази картинка
kr_sh
първото положение на кръстатия ключ т.1 е комутирана към т.3, а т.2 – към т.4, във второто положение т.1 е комутирана към т.4, а т.2 – към т.3. От тук идва и наименованието на ключа – кръстат.

Кръстатият ключ има два контакта на превключване. Той може да се разглежда като съставен от два девиаторни ключа в общ корпус и с общ клавиш за управление (фиг.2).

kr_sh_1

Електрическа схема

Някои производители, например “Найден Киров” АД - Русе, прилагат към електрическите ключове, които произвеждат, схема на свързване.

При схемата на осветление с кръстат ключ, независимо от положението на трите ключа, източникът на светлина (лампата) може да се включва и изключва от всеки от ключовете.

Електрическата верига между фазата и лампата (източника на светлина) се прекъсва не от един ключ, както е в обикновената схема, а от два девиаторни (ключ сх.6) и един кръстат ключ. При това всеки от девиаторните ключове е свързан с кръстатия ключ с двойка проводници.kr_sh_2

Монтажна схема

Много хора, които не са професионални електротехници, правят ремонт на електрическите си инсталации самостоятелно. Нещо повече, сами изграждат електрически инсталации в новопостроени помещения. Някои от тях, обаче, изхождат от принципа «правя го така, както е начертано». И реализират инсталацията с единични (ПВА1 или ПВА2) «незащитени» проводници, т.е. твърди или гъвкави проводници, имащи единична изолация. Специално за такива хора по-долу е показана монтажната схема с една разпределителна кутия. Ако вместо една лампа се включва група от лампи, кабелите за допълнителните лампи се включват паралелно на кабела на начертаната в схемата лампа.

kr_sh_3