в Разширено 

Преглед на ресурс: Документация

НачалоПреглед на ресурс:
Вход

СТРУКТУРНА ТЕОРИЯ

ТЕОРИЯ ЗА СТРОЕЖА НА ХИМИЧНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ СТРУКТУРНА ТЕОРИЯ
Разделянето на химичните съединения на органични и неорганични е направено от шведският химик Берцелиус още през 1808 г., като се е смятало, че органичните съединения могат да бъдат изолирани в готов вид само от организмите, където те се образуват под въздействието на т.нар. “жизнена сила”. След многобройни лабораторни синтези на органични съединения, виталистичната идея била изоставена, но названията ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ и ОРГАНИЧНА ХИМИЯ са запазени и до днес.
Органичната химия е химия на въглеродните съединения (с изключение на въглеродния оксид СО , въглеродния диоксид СО2 и въглеродната киселина Н2СО3 и нейните соли карбонатите). Точно разграничение между органичната и неорганичната химия не може да се направи, защото всички вещества, независимо от техния състав, строеж и произход, са обединени от общи природни закономерности. Благодарение на особените свойства на въглерода и преди всичко на способността на неговите атоми да образуват достатъчно дълги вериги, днес броят на изучените и описани органични съединения надхвърля четири милиона и продължава да расте непрекъснато, като практически броят им в природата е неограничен. В същото време познатите неорганични съединения са около двеста хиляди. Друга особеност в строежа и свойствата на органичните съединения е, че болшинството от тях са с ковалентни връзки и следователно или не се дисоцират, или се дисоцират слабо във воден разтвор. Освен това при относително ниски температури те се разлагат и претърпяват съществени промени и пр.
Структурната теория е обща теория за строежа на всички химични съединения, независимо от техния състав и произход. Нейните основни положения са формулирани за пръв път през 1861 г. от руския химик Бутлеров. Една година преди това на конгреса на химиците в Карлсруе, се формулират основните понятия на атомно-молекулната теория: атом, молекула, атомна и молекулна маса, валентност, химични знаци и т.н. По това време все още не било ясно дали молекулите са съвкупност от хаотично движещи се атоми или са подредени по определен начин в пространството групировки от атоми. Не е било ясно, дали молекулата има своя определена структура (“архитектура”) и ако има - кой е основният признак, определящ тази структура. Не се знаело кои фактори определят физичните и химичните свойства на веществата, дали може да се установи по някакъв начин строежа на молекулите и дали този строеж може да се изрази с химични формули. Отговори на всички тези въпроси дава структурната теория. Създаването й не е случайно явление, а закономерна необходимост в развитието на химията.
Вашето мнение:
Коментари: 0
Подобни ресурси:
Моля, използвайте системата за рейтинг. Вашето мнение е от значение!
Ако искате да споделите информация, публикувайте ресурс
Добави ресурс
| Начална страница | Зала на славата | Регистрация | Вход | Правила за ползване | Политика за поверителност | Помощ | Контакти | RSS |